Rejestr zmian

08 sierpnia 2017 12:13 5 miesięcy temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (2)

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_s ie_o_pomoc_de_minimis.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

08 sierpnia 2017 12:13 5 miesięcy temu

08 sierpnia 2017 12:13 5 miesięcy temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (2)

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__uzasadnienie_wyboru_realizatora_uslugi_ksztalcenia_us tawicznego_finansowanej_ze_srodkow_kfs.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

08 sierpnia 2017 12:13 5 miesięcy temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (2)

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__zgoda_pracownika_na_przetwarzanie_danych_osobowych.do c] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

08 sierpnia 2017 12:13 5 miesięcy temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (2)

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__dane_dotyczace_osoby_planowanej_do_objecia_ksztalceni em_ustawicznym.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

08 sierpnia 2017 12:13 5 miesięcy temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (2)

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_lub_ryb olostwie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

08 sierpnia 2017 12:13 5 miesięcy temu

08 sierpnia 2017 12:12 5 miesięcy temu

08 sierpnia 2017 12:12 5 miesięcy temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (2)

Dodanie załącznika [wniosek_pracodawcy_o_przyznanie_srodkow_z_rezerwy_krajowego_funduszu_ szkoleniowego_kfs_na_sfinansowanie_kosztow_ksztalcenia_ustawicznego_pr acownikow_i_pracodawcy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 62925
Zatrzymaj banner przewijany