Rejestr zmian

17 lutego 2012 10:31 5 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [uchwaanr8z2011zmianywregulaminieorganiacyjnmurzedu1.pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:31 5 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [zasadyfunkcjonowaniakomorkidsprojektowzaacznikdoregulaminuorganizacyj nego1.pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:31 5 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [zasadyfunkcjonowaniakomorkidsprojektowzaacznikdoregulaminuorganizacyj nego1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:31 5 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [uchwaanr8z2011zmianywregulaminieorganiacyjnmurzedu1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:31 5 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [schemat_organizacyjnypowiatowegourzedupracywstrzelcachkraj1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:23 5 lat temu

Regulaminy: Regulaminy dla osób bezrobotnych i pracodawców

Dodanie załącznika [regulamin__przyznawania__i__wyplaty_dodatku__aktywizacyjnego1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:23 5 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [regulamin__przyznawania__i__wyplaty_dodatku__aktywizacyjnego1.pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:20 5 lat temu

Regulaminy: Regulaminy dla osób bezrobotnych i pracodawców

Dodanie załącznika [regulamin__zwrotu__kosztow__wyposazenia__stanowiska__pracy__osoby__ni epelnopsrawnej.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:18 5 lat temu

Akty prawne: Ustawy

Dodanie załącznika [ustawa__o__rehabilitacji__zawodowej__i__spolecznej__oraz__zatrudniani u__osob__niepelnosprawnych.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:14 5 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia Unii Europejskiej

Dodanie załącznika [rozporzadzenie_komisji_we_nr_8752007_w_sprawie_stosowania_art_87_i_88 _traktatu_we_w_odniesieniu_do_pomocy_w_ramach_zasady_de__minimis_dla_s ektora_rybolowstwa.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 60020
Zatrzymaj banner przewijany