Rejestr zmian

17 lutego 2012 10:38 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia Unii Europejskiej

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__komisji__we__nr__8002008_uznajace_niektore_rodzaje_po mocy_za_zgodne_ze_wspolnym_rynkiem_w_zastosowaniu_art_87_i_88_traktatu .pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:36 6 lat temu

Statut: Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [statut__pup__w__strzelcach__kraj1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:36 6 lat temu

17 lutego 2012 10:35 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [zasady__funkcjonowania__komorki__ds__projektow__zalacznik__do__regula minu__organizacyjnego1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:35 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [uchwala__nr__8__2011__zmiany__w__regulaminie__organiacyjnm__urzedu1.p df] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:35 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [uchwala__nr__8__2011__zmiany__w__regulaminie__organiacyjnm__urzedu1.p df] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:34 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [uchwala__nr__8__2011__zmiany__w__regulaminie__organiacyjnm__urzedu1.p df] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:34 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [uchwa__a__nr__8__2011__zmiany__w__regulaminie__organiacyjnm__urzedu1. pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:34 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [uchwa__a__nr__8__2011__zmiany__w__regulaminie__organiacyjnm__urzedu1. pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:34 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [schemat__organizacyjny__powiatowego__urzedu__pracy__w__strzelcach__kr aj1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 63011
Zatrzymaj banner przewijany