Rejestr zmian

17 lutego 2012 10:14 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia Unii Europejskiej

Dodanie załącznika [rozporzadzenie_komisji_we_nr_8752007_w_sprawie_stosowania_art_87_i_88 _traktatu_we_w_odniesieniu_do_pomocy_w_ramach_zasady_de__minimis_dla_s ektora_rybolowstwa.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:09 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [zaswiadczenie__do__dodatku__aktywizacyjnego1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:09 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [zaswiadczenie__potwierdzajace__nabyte__umiejetnosci1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:08 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [zaswiadczenie__o__ukonczeniu__przygotowania__zawodowego__doroslych1.p df] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:08 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [rozliczenie__finansowe____zalacznik__do__wniosku__o__refundacje__kosz tow__pi.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:08 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [formularz__informacji__przy__ubieganiu__sie__o__pomoc__inna__niz__pom oc__w__rolnictwie.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:07 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [zgloszenie__krajowej_oferty__pracy____zalacznik__do__wniosku__o__staz .pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:07 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [rozliczenie__finansowe__zalacznik__do__wniosku__o__refundacje__rp.pdf ] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:07 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [pouczenie__dla__podmiotu__skladajacego__oswiadczenie__o__zamiarze__po wierzenia__wykonywania__pracy__cudzoziemc.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:06 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [oswiadczenie__o__zamiarze__powierzenia__wykonywania__pracy__cudzoziem cowi1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 62947
Zatrzymaj banner przewijany