Rejestr zmian

17 lutego 2012 09:58 5 lat temu

17 lutego 2012 07:28 5 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Usunięcie załącznika [rozporzadzenie_ministra_gospodarki_i_pracy_zmieniajace_rozporzadzenie _w_sprawie_rejestracji_bezrobotnych_i_poszukujacych_pracy.pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 15:10 5 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia Unii Europejskiej

Usunięcie załącznika [we__875__2007.pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:59 5 lat temu

Regulaminy: Regulaminy dla osób bezrobotnych i pracodawców

Dodanie załącznika [regulamin_finansowania_osobom_bezrobotnym_oraz_innym_os_uprawnionym_z e_srodkow_fp_kosztow_studiow.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:29 5 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [regulamin__przyznawania__i__wyplaty_dodatku__aktywizacyjnego1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:22 5 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia Unii Europejskiej

Dodanie załącznika [we__875__2007.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:22 5 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia Unii Europejskiej

Dodanie załącznika [rozporzadzenie_komisji_we_nr_19982006_w_sprawie_stosowania_art_87_i_8 8_traktatu_we_do_pomocy_de_minimis.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:21 5 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie_ministra_gospodarki_i_pracy_zmieniajace_rozporzadzenie _w_sprawie_rejestracji_bezrobotnych_i_poszukujacych_pracy.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:21 5 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__ministra__gospodarki__i__pracy__zmieniajace_rozporzad zenie_w__sprawie__rejestracji__bezrobotnych__i__poszukujàcych__pracy. pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:21 5 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenia__ministra__pracy__i__polityki__spolecznej__w__sprawie_ _szczegolowego__trybu__przyznawania__zasilku__dla__bezrobotnych__stype ndium__i__dodatku__aktywizacyjnego.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 60971
Zatrzymaj banner przewijany