Rejestr zmian

17 lutego 2012 11:30 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [wniosek__o__zwrot__kosztow__zatrudnienia__pracownikow__pomagajacych__ pracownikowi__niepelnosprawnemu__art_2.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 11:30 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [wniosek__o__zorganizowanie__stazu.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 11:30 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [wniosek__o__refundacje__psu.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 11:30 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [wniosek__o__refundacje__kosztow.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 11:29 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [wniosek__o__organizacje__robot__publicznych.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 11:29 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [wniosek__o__organizacje__prac__spolecznie__uzytecznych.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 11:29 6 lat temu

Wnioski dla pracodawców: Wnioski dla pracodawców

Dodanie załącznika [wniosek__o__organizacje__prac__interwencyjnych.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 11:19 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Usunięcie załącznika [rozporzadzenie__ministra__gospodarki__i__pracy__zmieniajace_rozporzad zenie_w__sprawie__rejestracji__bezrobotnych__i__poszukujàcych__pracy. pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 11:18 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie_ministra_gospodarki_i_pracy_zmieniajace_rozporzadzenie _w_sprawie_rejestracji_bezrobotnych_i_poszukujacych_pracy.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:51 6 lat temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 66483
Zatrzymaj banner przewijany