Rejestr zmian

17 lutego 2012 10:51 6 lat temu

17 lutego 2012 10:50 6 lat temu

17 lutego 2012 10:49 6 lat temu

17 lutego 2012 10:49 6 lat temu

17 lutego 2012 10:46 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie_ministra_pracy_i_polityki_spolecznej_z_dnia_20_lipca_w _sprawie_wykonywania_pracy_cudzoziemcowi_na_terytorium_rzeczypospolite j_polskiej.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:45 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie_ministra_pracy_i_polityki_spolecznej_w_sprawie_organiz owania_prac_interwencyjnych_i_robot_publicznych_oraz_jednorazowej_refu ndacji_kosztow_z_tytulu_oplaconych_skl_na_ub.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:44 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__ministra__pracy__i__polityki__spolecznej__z__dnia__22 __lipca__2011_r__w__sprawie__organizowania__prac__spolecznie__uzyteczn ych.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:43 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__ministra__pracy__i__polityki__spolecznej__w__sprawie_ _zwrotu__kosztow__wyposazenia__stanowiska__pracy__osoby__niepelnospraw nej.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:43 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__ministra__pracy__i__polityki__spolecznej__w__sprawie_ _szczegolowych__warunkow__odbywania__stazu__przez__bezrobotnych.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:43 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__ministra__pracy__i__polityki__spolecznej__w__sprawie_ _przygotowania__zawodowego__doroslych.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 66483
Zatrzymaj banner przewijany