Rejestr zmian

16 lutego 2012 14:22 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia Unii Europejskiej

Dodanie załącznika [rozporzadzenie_komisji_we_nr_19982006_w_sprawie_stosowania_art_87_i_8 8_traktatu_we_do_pomocy_de_minimis.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:21 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie_ministra_gospodarki_i_pracy_zmieniajace_rozporzadzenie _w_sprawie_rejestracji_bezrobotnych_i_poszukujacych_pracy.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:21 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__ministra__gospodarki__i__pracy__zmieniajace_rozporzad zenie_w__sprawie__rejestracji__bezrobotnych__i__poszukujàcych__pracy. pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:21 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenia__ministra__pracy__i__polityki__spolecznej__w__sprawie_ _szczegolowego__trybu__przyznawania__zasilku__dla__bezrobotnych__stype ndium__i__dodatku__aktywizacyjnego.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:20 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__w__sprawie__stanadardow__i__warunkow_prowadzenia__usl ug__rynku__pracy.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 14:13 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__ministra__pracy__i__polityki_spolecznej.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 12:44 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [schemat__organizacyjnypowiatowegourzedupracywstrzelcachkraj1.pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 12:44 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [schemat__organizacyjnypowiatowegourzedupracywstrzelcachkraj1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 12:43 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [regulamin__organizacyjny__powiatowego__urzedu__pracy__w__strzelcach__ kraj__1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

16 lutego 2012 12:42 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [regulaminorganizacyjny_powiatowegourzedupracywstrzelcachkraj1.pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 64838
Zatrzymaj banner przewijany