Rejestr zmian

17 lutego 2012 10:43 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__ministra__pracy__i__polityki__spolecznej__w__sprawie_ _zwrotu__kosztow__wyposazenia__stanowiska__pracy__osoby__niepelnospraw nej.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:43 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__ministra__pracy__i__polityki__spolecznej__w__sprawie_ _szczegolowych__warunkow__odbywania__stazu__przez__bezrobotnych.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:43 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia do ustaw

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__ministra__pracy__i__polityki__spolecznej__w__sprawie_ _przygotowania__zawodowego__doroslych.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:41 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia Unii Europejskiej

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__komisji__we__nr__18602004__w__sprawie__stosowania__ar t__87__i__88__traktatu__we__w__odniesieniu__do__pomocy__w__ramach__zas ady__de__minimis__dla__sektora__rolnego.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:38 6 lat temu

Akty prawne: Rozporządzenia Unii Europejskiej

Dodanie załącznika [rozporzadzenie__komisji__we__nr__8002008_uznajace_niektore_rodzaje_po mocy_za_zgodne_ze_wspolnym_rynkiem_w_zastosowaniu_art_87_i_88_traktatu .pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:36 6 lat temu

Statut: Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [statut__pup__w__strzelcach__kraj1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:36 6 lat temu

17 lutego 2012 10:35 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [zasady__funkcjonowania__komorki__ds__projektow__zalacznik__do__regula minu__organizacyjnego1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:35 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [uchwala__nr__8__2011__zmiany__w__regulaminie__organiacyjnm__urzedu1.p df] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:35 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [uchwala__nr__8__2011__zmiany__w__regulaminie__organiacyjnm__urzedu1.p df] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 71613
Zatrzymaj banner przewijany