Rejestr zmian

17 lutego 2012 10:34 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [uchwa__a__nr__8__2011__zmiany__w__regulaminie__organiacyjnm__urzedu1. pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:34 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [uchwa__a__nr__8__2011__zmiany__w__regulaminie__organiacyjnm__urzedu1. pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:34 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [schemat__organizacyjny__powiatowego__urzedu__pracy__w__strzelcach__kr aj1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:31 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [schemat_organizacyjnypowiatowegourzedupracywstrzelcachkraj1.pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:31 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [uchwaanr8z2011zmianywregulaminieorganiacyjnmurzedu1.pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:31 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Usunięcie załącznika [zasadyfunkcjonowaniakomorkidsprojektowzaacznikdoregulaminuorganizacyj nego1.pdf] z dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:31 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [zasadyfunkcjonowaniakomorkidsprojektowzaacznikdoregulaminuorganizacyj nego1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:31 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [uchwaanr8z2011zmianywregulaminieorganiacyjnmurzedu1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:31 6 lat temu

Regulaminy: Regulamin Organizacyjny PUP w Strzelcach Kraj.

Dodanie załącznika [schemat_organizacyjnypowiatowegourzedupracywstrzelcachkraj1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

17 lutego 2012 10:23 6 lat temu

Regulaminy: Regulaminy dla osób bezrobotnych i pracodawców

Dodanie załącznika [regulamin__przyznawania__i__wyplaty_dodatku__aktywizacyjnego1.pdf] do dokumentu.

Autor: Emil Szurkawski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 73163
Zatrzymaj banner przewijany