Rejestr zmian

25 września 2017 13:32 2 miesiące temu

25 września 2017 13:32 2 miesiące temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (3)

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__uzasadnienie_wyboru_realizatora_uslugi_ksztalcenia_us tawicznego_finansowanej_ze_srodkow_kfs.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

25 września 2017 13:32 2 miesiące temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (3)

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__zgoda_pracownika_na_przetwarzanie_danych_osobowych.do c] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

25 września 2017 13:32 2 miesiące temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (3)

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__dane_dotyczace_osoby_planowanej_do_objecia_ksztalceni em_ustawicznym.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

25 września 2017 13:32 2 miesiące temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (3)

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_lub_ryb olostwie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

25 września 2017 13:31 2 miesiące temu

25 września 2017 13:31 2 miesiące temu

25 września 2017 13:31 2 miesiące temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (3)

Dodanie załącznika [wniosek_pracodawcy_o_przyznanie_srodkow_z_rezerwy_krajowego_funduszu_ szkoleniowego_kfs_na_sfinansowanie_kosztow_ksztalcenia_ustawicznego_pr acownikow_i_pracodawcy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

25 września 2017 13:31 2 miesiące temu

Aktualności: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (3)

Dodanie załącznika [regulamin_przyznawania_srodkow_na_ksztalcenie_ustawiczne_pracownikow_ _oraz_pracodawcy_ze_srodkow_krajowego_funduszu_szkoleniowego_przez_pow iatowy_urzad_pracy_w_strzelcach_krajenskich_w_2017_roku.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emil Szurkawski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 60971
Zatrzymaj banner przewijany