Udostępnianie informacji publicznej

Kod RWA

0152

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39, pok. 25 - sekretariat

Opłaty

Nie pobiera się.


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Powiatowy Urząd Pracy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 112, poz. 782 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.
Odwołanie wnosi się do właściwego sądu rejonowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-08-2015
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2015 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 475
28 sierpnia 2015 14:11 Monika Kowalik - Dodanie załącznika.
28 sierpnia 2015 14:11 Monika Kowalik - Dodanie załącznika.
28 sierpnia 2015 14:10 Monika Kowalik - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany