Obsługa osób niesłyszących oraz mających trudności w komunikowaniu się

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Nie wymaga się złożenia wniosku o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego

Miejsce złożenia dokumentów

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z pomocy tłumacza może zgłosić się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 do doradcy zawodowego w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39 – parter pokój nr 16

lub

- Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Klienci Urzędu otrzymują stały dostęp do tłumacza bez potrzeby wcześniejszego umawiania się.

Podstawa prawna

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. zostały zainstalowane specjalne urządzenia, wyglądem przypominające zwykły aparat telefoniczny, które ułatwią komunikację z osobami niesłyszącymi oraz niedosłyszącymi. Urządzenia te pozwalają na przeprowadzanie w czasie rzeczywistym wideokonferencji z certyfikowanymi tłumaczami języka migowego.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-08-2015
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2015 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 782
28 sierpnia 2015 14:28 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany