Rejestracja osób poszukujących pracy (w tym osoby niepełnosprawne)

Kod RWA

711 / 712

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Obowiązkowe dokumenty dla osób ubiegających się o rejestrację:

1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (paszport).

2. Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie ustawy np.

- umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne,

 

- decyzje o pobieraniu świadczeń z ZUS, OPS,

 

- inne dokumenty pozbawiające możliwość nabycia statusu osoby bezrobotnej.

 

4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac.

5. Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej.

6. Dokumenty uprawniające do nabycia statusu osoby poszukującej pracy (umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne, decyzje o pobieraniu świadczeń z ZUS,OPS i wszelkie inne dokumenty pozbawiające możliwość nabycia statusu osoby bezrobotnej).


Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku Al. Piastów 1c

lub

Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - wydanie informacji o włączeniu do ewidencji osób poszukujących pracę (nie później niż w ciągu miesiąca).

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r. poz.1299)

Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2018.poz.2096 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Istnieje możliwość rejestracji przez Internet - złożenie wniosku na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej www.praca.gov.pl

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16-09-2015
Dokument wytworzony przez: Filia PUP w Drezdenku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arleta Jackowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 928
30 maja 2019 14:05 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
30 maja 2019 11:49 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 maja 2019 12:42 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany