Wydanie zaświadczenia dla bezrobotnych lub poszukujących pracy

Kod RWA

714

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (paszport, prawo jazdy).

2. Pisemny lub ustny wniosek strony o wydanie zaświadczenia potwierdzającego:

- fakt rejestracji,

- okresy zarejestrowania,

- kwoty wypłaconych świadczeń z uwzględnieniem okresu udokumentowanej niezdolności do pracy,

- podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,

- inne.

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku Al. Piastów 1c

lub

Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - nie później niż w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r.poz.149 z późn. zm.)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r. poz.1299)

Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2013.poz.267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Osoby trzecie mogą uzyskać zaświadczenie na podstawie upoważnienia osoby bezrobotnej.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16-09-2015
Dokument wytworzony przez: Filia PUP w Drezdenku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arleta Jackowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 580
28 września 2015 15:09 Monika Kowalik - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2015 15:08 Monika Kowalik - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany