Staż dla bezrobotnego/ych

Kod RWA

620

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych wraz z załącznikami do wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2015 08:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1190
21 maja 2019 08:50 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
30 listopada 2015 08:50 (Monika Kowalik) - Aktualizacja danych sprawy.
30 listopada 2015 08:49 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany