Wypłata jednorazowej premii z tytułu zatrudnienia bezrobotnego na okres 6 miesięcy po odbytym stażu w ramach bonu stażowego

Kod RWA

628

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek organizatora stażu o wypłatę jednorazowej premii z tytułu zatrudnienia bezrobotnego na okres 6 miesięcy po odbytym stażu w ramach bonu stażowego

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2015 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 707
27 maja 2019 12:47 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
30 listopada 2015 09:01 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany