Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej

Kod RWA

631

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami do wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 1b, ust. 2a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2015 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 657
27 maja 2019 12:35 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
07 grudnia 2015 15:29 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany