Refundacja kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Kod RWA

612

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek  o  refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych  osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wraz załącznikami do wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 73a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2015 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 693
08 grudnia 2015 08:55 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany