Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną

Kod RWA

643

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o  przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Art. 61 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie refundacji kosztów opieki, co miesiąc - przez przyznany okres refundacji - należy złożyć rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2015 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 825
27 maja 2019 12:39 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
20 stycznia 2017 11:22 (Monika Kowalik) - Aktualizacja danych sprawy.
08 grudnia 2015 09:35 (Monika Kowalik) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany