Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Kod RWA

6344

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część I) wraz z załącznikami do wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy, pracodawca ubiega się o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych na podstawie Wniosku o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część III) wraz z załącznikami do wniosku 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2015 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 649
08 grudnia 2015 10:29 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany