Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

Kod RWA

626

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek dotyczący sfinansowania osobie bezrobotnej kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych  lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu wraz załącznikami do wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 40 ust.3a i art.43 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2015 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 725
27 maja 2019 12:35 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
08 grudnia 2015 10:59 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany