Przygotowanie zawodowe dorosłych

Kod RWA

621

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o odbycie przygotowania zawodowego dorosłych

lub

2. Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych wraz załącznikami do wniosku

3. Wniosek pracodawcy o dokonanie refundacji wydatków z tytułu realizacji przygotowania zawodowego dorosłych wraz załącznikami do wniosku

4. Wniosek pracodawcy o wypłatę premii z tytułu pomyślnego ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych wraz załącznikami do wniosku

Formularze dot. przygotowania zawodowego dorosłych znajdują sie na stronie urzędu strzelcekrajenskie.praca.gov.pl

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 53a-h  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2015 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 749
27 maja 2019 12:38 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
08 grudnia 2015 11:16 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany