Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Kod RWA

543

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dokumenty do pobrania pupstrzelcekraj.grt.pl

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych wraz z załącznikami do wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 41 Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pracodawca składa wniosek (pismo) o zwrot poniesionych kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych wraz z załącznikami do wniosku.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2015 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 681
27 maja 2019 12:27 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
08 grudnia 2015 11:25 (Monika Kowalik) - Aktualizacja danych sprawy.
08 grudnia 2015 11:23 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany