Bon zatrudnieniowy

Kod RWA

638

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia - składa osoba bezrobotna

oraz

2. Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnego do 30 roku życia - składa pracodawca.

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 66m Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków, pracodawca - przez przyznany okres refundacji kosztów zatrudnienia w ramach bonu zatrudnieniowego - składa Wniosek o zwrot części kosztów  poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego/ych bezrobotnego/ych  zatrudnionego/ych  w ramach bonu zatrudnieniowego z załącznikami.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2015 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 884
27 maja 2019 12:34 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
08 grudnia 2015 11:38 (Monika Kowalik) - Aktualizacja danych sprawy.
08 grudnia 2015 11:35 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany