Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Kod RWA

6340

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia wraz z załącznikami do wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39

lub

Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

lub

Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art.150f i art.150g Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24-03-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2016 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 633
27 maja 2019 12:38 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 maja 2019 12:23 (Emil Szurkawski) - Aktualizacja danych sprawy.
29 marca 2016 09:19 (Monika Kowalik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany