Stanowiska

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Starszy inspektor powiatowy ds. prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych

Specjalista ds. rozwoju zawodowego. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Informacje

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego - Adam Fiedler

Refundacja kosztów na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, Grant na telepracę

Pośrednik pracy - stażysta. Doradca klienta instytucjonalnego

Informacje

Pośrednik pracy - stażysta. Doradca klienta instytucjonalnego - Katarzyna Dułak-Paluta

Staże

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Główny księgowy

Inspektor powiatowy ds. księgowości

Inspektor powiatowy ds. księgowości

Inspektor powiatowy ds. ubezpieczeń

Pomoc administracyjna

Kierownik Filii

Starszy inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Archiwista

Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy inspektor powiatowy ds. cudzoziemców

Referent ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy inspektor powiatowy ds. informatyki i ochrony danych osobowych

Radca prawny

Specjalista ds. programów. Doradca klienta indywidualnego

Specjalista ds. programów-stażysta. Doradca klienta instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2012 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 8319
09 kwietnia 2018 12:40 Emil Szurkawski - Zmiana danych stanowiska: Pomoc administracyjna.
03 stycznia 2018 11:43 Monika Kowalik - Zmiana danych stanowiska: Starszy inspektor powiatowy ds. cudzoziemców.
07 marca 2017 09:44 Monika Kowalik - Zmiana danych stanowiska: Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego.
Zatrzymaj banner przewijany