Stanowiska

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Starszy inspektor powiatowy ds. prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Informacje

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego - Adam Fiedler

Refundacja kosztów na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, Grant na telepracę

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Informacje

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego - Katarzyna Dułak-Paluta

Staże

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Specjalista ds. rozwoju zawodowego. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Główny księgowy

Inspektor powiatowy ds. księgowości

Inspektor powiatowy ds. księgowości

Inspektor powiatowy ds. ubezpieczeń

Pomoc administracyjna

Kierownik Filii

Starszy inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Archiwista

Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy inspektor powiatowy ds. cudzoziemców

Referent ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy inspektor powiatowy ds. informatyki i ochrony danych osobowych

Radca prawny

Specjalista ds. programów. Doradca klienta indywidualnego

Specjalista ds. programów-stażysta. Doradca klienta instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2012 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 8664
04 lutego 2019 08:46 Emil Szurkawski - Zmiana danych stanowiska: Starszy Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji.
04 lutego 2019 08:46 Emil Szurkawski - Zmiana danych stanowiska: Starszy Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji.
04 lutego 2019 08:46 Emil Szurkawski - Zmiana danych stanowiska: Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego.
Zatrzymaj banner przewijany