Stanowiska

Starszy inspektor powiatowy ds. prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych

Zastępca Dyrektora

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Informacje

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego - Adam Fiedler

Refundacja kosztów na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, Grant na telepracę

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Informacje

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego - Katarzyna Dułak-Paluta

Staże

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Specjalista ds. rozwoju zawodowego. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Główny księgowy

Inspektor powiatowy ds. księgowości

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Inspektor powiatowy ds. ubezpieczeń

Pomoc administracyjna

Kierownik Filii

Starszy inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Archiwista

Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy inspektor powiatowy ds. cudzoziemców

Referent ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy inspektor powiatowy ds. informatyki i ochrony danych osobowych

Radca prawny

Specjalista ds. programów. Doradca klienta indywidualnego

Specjalista ds. programów-stażysta. Doradca klienta instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2012 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 8997
08 maja 2019 14:54 Emil Szurkawski - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Dyrektora.
08 maja 2019 14:53 Emil Szurkawski - Zmiana danych stanowiska: Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego.
02 kwietnia 2019 08:28 Emil Szurkawski - Usunięcie stanowiska: Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Zatrzymaj banner przewijany