Stanowiska

Dyrektor Urzędu

Zastępca Dyrektora

Główny księgowy

Kierownik Filii

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Starszy inspektor powiatowy ds. prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Informacje

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego - Adam Fiedler

Refundacja kosztów na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, Grant na telepracę

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Informacje

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego - Katarzyna Dułak-Paluta

Staże

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Specjalista ds. rozwoju zawodowego. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Starszy inspektor powiatowy ds. księgowości

Starszy inspektor powiatowy ds. ubezpieczeń

Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta.

Starszy inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Archiwista

Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy inspektor powiatowy ds. cudzoziemców

Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Starszy inspektor powiatowy ds. informatyki i ochrony danych osobowych

Radca prawny

Specjalista ds. programów. Doradca klienta indywidualnego

Pośrednik pracy. Doradca klienta instytucjonalnego

Doradca zawodowy. Doradca klienta indywidualnego

Specjalista ds. programów-stażysta

Inspektor ds. księgowości

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2012 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 9965
15 lipca 2019 12:53 (Emil Szurkawski) - Zmiana danych stanowiska: Pośrednik pracy. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego.
15 lipca 2019 12:50 (Emil Szurkawski) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. księgowości.
15 lipca 2019 12:46 (Emil Szurkawski) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor powiatowy ds. ewidencji, świadczeń i informacji.
Zatrzymaj banner przewijany