Opiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy nowych kierunków kształcenia w powiecie

Wybierz rok

Opiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy nowych kierunków kształcenia w powiecie

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa wniosek o zaopiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy nowych kierunków kształcenia. Wniosek powinien określać zasadność i możliwości utworzenia nowego kierunku kształcenia. Wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., który prowadzi...

Zatrzymaj banner przewijany