Opiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy nowych kierunków kształcenia w powiecie

Opiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy nowych kierunków kształcenia w powiecie

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa wniosek o zaopiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy nowych kierunków kształcenia. Wniosek powinien określać zasadność i możliwości utworzenia nowego kierunku kształcenia.

 

Wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., który prowadzi techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przygotowuje informację na temat proponowanego kierunku kształcenia w oparciu o dostępne opracowania i materiały. Informacja ta jest przekazywana członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy, która na możliwie najbliższym posiedzeniu wydaje opinię na temat kierunku kształcenia. Na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy zapraszani są przedstawiciele szkoły zwracającej się o opinię, celem udzielenia ewentualnych wyjaśnień.

 

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy po zapoznaniu się z powyższymi informacjami i ewentualnymi wyjaśnieniami przedstawicieli szkoły, wydają opinię na temat utworzenia nowego kierunku kształcenia. Opinia może być pozytywna lub negatywna.

 

Powiatowy Urząd Pracy przekazuje opinię Powiatowej Rady Rynku Pracy dyrektorowi szkoły. Od opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy odwołanie nie przysługuje.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04-05-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2016 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 425
04 maja 2016 12:04 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2016 11:18 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany