Aktualności - archiwum (2018)

Wybierz rok

Informacja dla Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich o dniu wolnym tj. 12 listopada 2018r.

Informacja dla Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich Ze względu na przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o dniu wolnym tj. 12 listopada 2018r. ze względu na uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Doradcy zawodowego-stażysty

Wystawiono informacje o naborze na stanowiska urzędnicze Doradcy zawodowego-stażysty

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 za rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż osoby, które w 2017 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium szkoleniowe, stypendium z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium naukowe oraz stypendium stażowe finansowane z Funduszu Pracy mogą odebrać w okresie od...

Zatrzymaj banner przewijany