Aktualności - archiwum

NABÓR WSTĘPNYCH DEKLARACJI PRACODAWCÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Nabór Wstępnych deklaracji pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem trzymiesięcznego stażu w okresie od 01.10.2014 do 31.12.2014 r.

 

W związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy m. in. na zorganizowanie w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. trzymiesięcznego stażu dla 10 osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór Wstępnych deklaracji pracodawców (druk w załączeniu) zainteresowanych zorganizowaniem ww. stażu.

PUP w Strzelcach Kraj. będzie ubiegał się o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:

  • bezrobotni do 30 roku życia,
  • bezrobotni długotrwale
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • bezrobotni niepełnosprawni.

 

Termin składania Wstępnych deklaracji pracodawców do zorganizowania stażu upływa w dniu 20.08.2014 r.

Kryterium wyboru wstępnych deklaracji do projektu jest forma i termin umowy deklarowanego zatrudnienia po zakończonym stażu.

PUP w Strzelcach Kraj. informuje, że staże będą realizowane w przypadku otrzymania środków finansowych w ramach ww. rezerwy Funduszu Pracy.

Po otrzymaniu przez PUP w Strzelcach Kraj. środków finansowych w ramach ww. rezerwy Funduszu Pracy, Pracodawcy, których wstępne deklaracje zostaną wybrane do projektu zostaną poproszeni o złożenie wniosku o zorganizowanie stażu.

Zapraszamy do współpracy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13-08-2014
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2014 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1099
13 sierpnia 2014 10:14 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2014 10:11 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2014 10:08 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [wstepna_deklaracja.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany