Aktualności - archiwum

Informacja dotycząca naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu "Staż na start"

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Staż na start”  Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO PROJEKTU „STAŻ NA START”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 01.09.2014 r. do 23.09.2014 r. w ramach środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. „Staż na start”

 

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • są zarejestrowane w Urzędzie jako osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • są mieszkańcami województwa lubuskiego,
 • są zameldowane w powiecie strzelecko- drezdeneckim
 • przynależą do co najmniej jednejz niżej wymienionych kategorii:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby bez doświadczenia zawodowego,
  • osoby bez wykształcenia średniego,
  • osoby bez kwalifikacji zawodowych,
  • osoby długotrwale bezrobotne.

Kryteria dodatkowe, które będą brane pod uwagę to:

 • osoba zamieszkująca na wsi,
 • osoba, która nigdy nie korzystała ze wsparcia finansowanego przez Urząd,
 • osoba, która nigdy nie uczestniczyła w stażu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 • osoba, która nigdy nie uczestniczyła w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wsparcie w ramach projektu ma charakter kompleksowy poprzez obligatoryjne zastosowanie  w stosunku do każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania w połączeniu
z sześciomiesięcznym stażem trwającym od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r.

Ponadto:

 • przed rozpoczęciem stażu Uczestnik Projektu ma prawo do bezpłatnych badań lekarskich w celu potwierdzenia braku przeciwskazań zdrowotnych do odbywania stażu na danym stanowisku pracy,
 • z tytułu udziału w stażu Uczestnik Projektu otrzyma stypendium w wysokości 997,40 zł miesięcznie.
 

Zainteresowane osoby bezrobotne zapraszamy na spotkania informacyjno – rekrutacyjne, które odbędą się 04.09.2014 r. w następujących godzinach:

 • 1000, 1100, 1200 w sali OKZ w Strzelcach Kraj., ul. Słowackiego 15g,
 • 900, 930, 1000, 1030, w sali Klubu Seniora w Drezdenku Al. Piastów 1b (obok Urzędu Pracy),
 • 1200 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2

 

Szczegółowych informacji udzielają doradcy zawodowi:

 • PUP w Strzelcach Kraj.: tel. (95) 763 72 23
 • Filia PUP w Drezdenku: tel. (95) 762 60 68
 • Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie: tel. (95) 761 18 80

 

Formularze rekrutacyjne oraz regulamin dostępne są w PUP w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 w Biurze Projektu (I piętro, pokój nr 27), sali obsługi osób bezrobotnych (parter, pokój nr 12), Filii PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42/14, Biurze Zamiejscowym PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3, a także na stronach internetowych http://www.pup.strzelcek.pl  (Menu „Urząd” zakładka „Europejski Fundusz Społeczny”) oraz http://bip.pup.strzelcek.pl/ (zakładka „Aktualności”)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-09-2014
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2014 08:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 896
03 września 2014 10:11 Marek Kapiczak - Opublikowanie dokumentu.
03 września 2014 10:11 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
02 września 2014 14:24 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [formularz_rekrutacyjny.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany