Aktualności - archiwum

Informacja dotycząca naboru wniosków o zorganizowanie stażu do projektu „Staż na start”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Staż na start”  Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 


INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DO PROJEKTU „STAŻ NA START”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 01.09.2014 r. do 17.09.2014 r. w ramach środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie sześciomiesięcznego stażu (od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r.) do projektu pn. „Staż na start”

 

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • są zarejestrowane w Urzędzie jako osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • są mieszkańcami województwa lubuskiego,
 • są zameldowane w powiecie strzelecko- drezdeneckim
 • przynależą do co najmniej jednejz niżej wymienionych kategorii:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby bez doświadczenia zawodowego,
  • osoby bez wykształcenia średniego,
  • osoby bez kwalifikacji zawodowych,
  • osoby długotrwale bezrobotne.

Kryteria dodatkowe, które będą brane pod uwagę to:

 • osoba zamieszkująca na wsi,
 • osoba, która nigdy nie korzystała ze wsparcia finansowanego przez Urząd,
 • osoba, która nigdy nie uczestniczyła w stażu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 • osoba, która nigdy nie uczestniczyła w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach realizacji projektu wymagane jest osiągnięcie wysokiej efektywności zatrudnieniowej, w związku z powyższym preferowane będą wnioski złożone przez Wnioskodawców, którzy zobowiążą się do zatrudnienia osoby po zakończeniu stażu na umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej muszą zostać spełnione dwie przesłanki:

 1. umowa zawarta na okres min. 3 miesięcy oraz
 2. wartość umowy cywilno-prawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia.

 

Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl oraz  w:

 1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 ( parter, pokój nr 16)
 2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
 3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 3.

 


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-09-2014
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2014 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 989
03 września 2014 10:57 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2014 10:57 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2014 10:57 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany