Aktualności - archiwum

Przedłużenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu do projektu "Staż na start"

    logo_unia_europejska.jpgPRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DO PROJEKTU „STAŻ NA START”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że nabór wniosków o zorganizowanie sześciomiesięcznego stażu (od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r.) do projektu pn. „Staż na start” w ramach środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje przedłużony do dnia 26.09.2014 r.

 

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • są zarejestrowane w Urzędzie jako osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • są mieszkańcami województwa lubuskiego,
 • są zameldowane w powiecie strzelecko- drezdeneckim
 • przynależą do co najmniej jednejz niżej wymienionych kategorii:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby bez doświadczenia zawodowego,
  • osoby bez wykształcenia średniego,
  • osoby bez kwalifikacji zawodowych,
  • osoby długotrwale bezrobotne.

Kryteria dodatkowe, które będą brane pod uwagę to:

 • osoba zamieszkująca na wsi,
 • osoba, która nigdy nie korzystała ze wsparcia finansowanego przez Urząd,
 • osoba, która nigdy nie uczestniczyła w stażu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 • osoba, która nigdy nie uczestniczyła w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach realizacji projektu wymagane jest osiągnięcie wysokiej efektywności zatrudnieniowej, w związku z powyższym preferowane będą wnioski złożone przez Wnioskodawców, którzy zobowiążą się do zatrudnienia osoby po zakończeniu stażu na umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej muszą zostać spełnione dwie przesłanki:

 • umowa zawarta na okres min. 3 miesięcy oraz
 • wartość umowy cywilno-prawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia.

 

Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl oraz  w:

 1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 ( parter, pokój nr 16)
 2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
 3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 3.

 

 

Zdjęcia

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-09-2014
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2014 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1007
18 września 2014 15:24 Monika Kowalik - Dodanie zdjęcia [logo_unia_europejska.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2014 15:24 Monika Kowalik - Usunięcie zdjęcia [logo_unia_europejska.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2014 15:20 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany