Aktualności - archiwum

Ogłoszenie o rekrutacji osób bezrobotnych do programu specjalnego pn. "Powrót do pracy"

                                                               Program Specjalny pn. „Powrót do pracy"
                                                                        realizowany w ramach Funduszu Pracy w latach 2017/2018Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie informuje, iż prowadzi rekrutację osób bezrobotnych do programu specjalnego pn. „Powrót do pracy" realizowanego w ramach Funduszu Pracy w latach 2017/2018.

 

Rekrutacja będzie trwała od dnia 01.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r.

 

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:
1. są zarejestrowani w Urzędzie jako osoby bezrobotne, dla których określono III profil pomocy,
2. przynależą do wszystkich niżej wymienionych kategorii:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby bez wykształcenia średniego,
 • osoby posiadające staż pracy powyżej 1 roku,
 • osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe min. 3 m-ce w branży – przetwórstwo drewna.
 
Kryteria dodatkowe, które będą brane pod uwagę:
 • udział w formach wsparcia realizowanych przez Urząd niewystarczających do powrotu na rynek pracy, w ciągu ostatnich 2 lat,
 • brak odmowy udziału w formach wsparcia proponowanych przez Urząd.
 
W ramach Programu uczestnicy zostaną objęci następującym wsparciem:
 • indywidualne poradnictwo zawodowe oraz warsztaty psychologiczne,
 • staż na okres 3 miesięcy,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 9 miesięcy w ramach prac interwencyjnych (w tym: 6 m-cy zatrudnienia w ramach refundacji i 3 m-ce zatrudnienia bez refundacji),
 • zatrudnienie po pracach interwencyjnych przez okres min. 6 miesięcy na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub powierzenia wykonywania pracy zarobkowej w ramach umowy zlecenie z wynagrodzeniem równym co najmniej 6-krotności minimalnego wynagrodzenia,
 • zwrot kosztów dojazdu w formie ryczałtu na warsztaty psychologiczne, staż oraz do miejsca wykonywania prac interwencyjnych (za 6 m-cy zatrudnienia w ramach refundacji),
 • po zakończeniu udziału w stażu i rozpoczęciu prac interwencyjnych każdy uczestnik otrzyma „Wyprawkę dla pracownika" zawierającą: bluzę polar, t-shirt, płaszcz przeciwdeszczowy, czapkę, kamizelkę pikowaną, kamizelkę ostrzegawczą, latarkę, termos, torbę podręczną.
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie specjalnym pn. „Powrót do pracy" realizowanym w ramach Funduszu Pracy w latach 2017/2018 wraz z Formularzem rekrutacyjnym można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy http://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pup.strzelcek.pl/ oraz u doradcy zawodowego w:
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39,  parter pokój nr 13 lub 16.
 • Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
 • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.
Z up. STAROSTY
/-/mgr Marlena Płotecka
DYREKTOR

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-09-2017
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2017 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 312
01 września 2017 09:42 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
01 września 2017 09:42 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [plakat_promujacy_program_specjalny.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
01 września 2017 09:41 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [formularz_rekrutacyjny_do_programu_specjalnego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany