Wyniki postępowań przetargowych - archiwum (2012)

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki - szkolenie pracowników

Strzelce Krajeńskie: Obsługa oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi Numer ogłoszenia: 247544 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DO.9822.1.2011.AK

Strzelce Kraj., dnia 11.07.2011r. Dotyczy postępowania: DO.9822.1.2011.AK DO.9822.1c.2011.AK ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź....

Zawiadmonienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla CAZ

Dotyczy postępowania: DO-0420-2/ES/2010 DO-0420-2c/ES/2010 ZAWIADOMIENIE Zamawiający (Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.) uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu informatycznego dla CAZ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Wykonawca najkorzystniejszej...

Wynik postępowania na zakup i dostawę sprzętu informatycznego I 2010

Ogłoszenie o wyniku postępowania Uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Powiatowego Urzędu w Strzelcach Kraj. przy Al. Wolności 39 została wybrana oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Importowo – Eksportowego Sprzętu Elektronicznego...

Przetargu na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe

Strzelce Kraj., dnia 07.10.2010r. Dotyczy postępowania: CAZ-SK-6340-4/JB/2010 CAZ-SK-6340-4c/JB/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącego: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe Powiatowy...

Przetarg nr DO-2020-2/AK/2010 na roboty budowlane

Strzelce Kraj., dnia 14.09.2010r. Dotyczy postępowania: DO-2020-2/AK/2010 DO-2020-2a/AK/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DO-2020-2/AK/2010 na roboty budowlane Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień...

Przetarg nr DO-2020-1/AK/2010 na roboty budowlane

Dotyczy postępowania: DO-2020-1/AK/2010 DO-2020-1a/AK/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DO-2020-1/AK/2010 na roboty budowlane Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu CAZ-SK-6340-2/JP/2010

Strzelce Krajeńskie: Usługi Szkoleniowe Numer ogłoszenia: 191424 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,...

Przetarg na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe

Strzelce Kraj., dnia 24.06.2010r. Dotyczy postępowania:CAZ-SK-6340-2/JP/2010 CAZ-SK-6340-2g/JP/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe Powiatowy...

Wyniki przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe Marzec 2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r....

Zatrzymaj banner przewijany