Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu CAZ-SK-6340-2/JP/2010

Strzelce Krajeńskie: Usługi Szkoleniowe Numer ogłoszenia: 191424 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,...

Przetarg na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe

Strzelce Kraj., dnia 24.06.2010r. Dotyczy postępowania:CAZ-SK-6340-2/JP/2010 CAZ-SK-6340-2g/JP/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe Powiatowy...

Wyniki przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe Marzec 2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r....

Przetarg na bankową obsługę Funduszu Pracy, budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. oraz Filii Drezdenku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bankową obsługę Funduszu Pracy, budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. oraz Filii Drezdenku, zapewniającą prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej...

Zatrzymaj banner przewijany