Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DO.9822.1.2011.AK

                                                            

 

          Strzelce Kraj., dnia 11.07.2011r.
Dotyczy postępowania: DO.9822.1.2011.AK
DO.9822.1c.2011.AK                     
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawiadamia o wyniku postępowania przetargowego naprzeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy   w Strzelcach Kraj., którego przedmiotem zamówienia są usługi.     
1. W postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
a) Zadanie częściowe nr 1: „Pracownik obsługi hotelowej z podstawami języka niemieckiego” – ofertę nr 4 złożoną przez ERFOLG Consulting inż. Mikołaj Nisiewicz, ul. Mieszka I 46/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, zgodna z treścią SIWZ  oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 9,0 pkt.
b) Zadanie częściowe nr 2: – „Drwal- pilarz leśny” – ofertę  nr 1 złożoną przez „RARA AVIS” Sebastian Wachowiak, Rogoziniec 115/4/5, 66-210 Zbąszynek.
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 9,0 pkt.
c) Zadanie częściowe nr 3: „ Spawanie metodą MAG, TIG z czytaniem rysunku technicznego” – ofertę nr 3 złożoną przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, zgodna z treścią SIWZ. Jest jedyną ofertą złożoną na zadanie częściowe nr 3. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 9,0 pkt.
Poniższa tabela przedstawia punktację przyznaną wszystkim ofertom złożonym w w/w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie częściowe
Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Punktacja przyznana w każdym kryterium                            oraz punktacja łączna.
Numer
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Punktacja
1
ERFOLG Consulting                                inż. Mikołaj Nisiewicz   
/oferta nr 4/
ul. Mieszka I 46/1                                      
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena: 7,0 pkt                             Doświadczenie: 2 pkt                         Certyfikat jakości usług: 0 pkt       Łącznie: 9,0 pkt
1
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 
/oferta nr 2/
ul. Sikorskiego 95,                                        
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena: 4,01                                 Doświadczenie: 0 pkt                    Certyfikat: 1,0 pkt                              Łącznie: 5,01 pkt
2
„RARA AVIS”                            Sebastian Wachowiak  
/oferta nr 1/
Rogoziniec 115/4/5                              
66-210 Zbąszynek
Cena: 7 pkt                               Doświadczenie: 1,0                          Certyfikat jakości usług: 1,0        Łącznie: 9,0 pkt
 
2
ATJ s.c.                                                     Usługi i Szkolenia Specjalistyczne   Arkadiusz Tomczak,  Tomasz Jelonek  /oferta nr 5/
ul. Piotrowska 13g                  Daszewice                                             61-160 Poznań
Cena: 6,79 pkt                         Doświadczenie: 2,0                            Certyfikat jakości usług: 0   
Łącznie: 8,79 pkt
 
3
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. /oferta nr 3/
 
ul. Sikorskiego 95,                 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Cena: 7,0 pkt                          Doświadczenie: 1,0 pkt                    Certyfikat jakości usług: 1,0 pkt Łącznie: 9,0 pkt

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1746
16 lutego 2012 09:46 Emil Szurkawski - Zmiana danych dokumentu.
16 lutego 2012 09:46 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany