Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługi pocztowe DO.0141.13.2014.M.Kap.

Strzelce Kraj., dnia 13.03.2014 r.

 

DO.0141.13.2014.M.Kap.

 

ZAMAWIAJĄCY

POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI - Powiatowy Urząd Pracy

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

Tel. (095) 763 11 40, fax (095) 763 72 16

e-mail: zist@praca.gov.pl, http://bip.pup.strzelcek.pl 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP
w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP  w Dobiegniewie”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Rejon Sprzedaży Gorzów Wlkp.

ul. Jagiellończyka 4

66-400 Gorzów Wlkp.

Cena 163.207,75 zł brutto

punkty: 100,00 punktów

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna z treścią SIWZ, maksymalna liczba przyznanych punktów – 100,00, jedyna ważna oferta.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres  Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Liczba punktów

1.

Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Rejon Sprzedaży Gorzów Wlkp.,

ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

163.207,75

100,00

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 17.03.2014 r.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13-03-2014
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2014 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1073
13 marca 2014 12:18 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2014 12:18 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2014 12:16 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany