Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym na usługi pocztowe DO.261.2.2016.M.Kap

Strzelce Kraj., dnia 03.03.2016 r.

 

DO.261.2.2016.M.Kap.

 

ZAMAWIAJĄCY

POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI - Powiatowy Urząd Pracy

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

Tel. (095) 763 11 40, fax (095) 763 72 16

e-mail: zist@praca.gov.pl, http://bip.pup.strzelcek.pl 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP
w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP  w Dobiegniewie”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Poczta Polska S.A. Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego

Rejon Sprzedaży Gorzów Wlkp.,

ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena 138.963,50 zł brutto

Uzyskane punkty: 100,00 punktów, w tym:

1)      kryterium ceny (wskaźnik C) – 70,0 punktów

2)      kryterium liczby placówek powyżej minimum określonego w SIWZ – 20,0 punktów

3)      kryterium społeczne (wskaźnik Z) liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (wg stanu na dzień 30.11.2015 r.), które będą brały udział w realizacji zamówienia – 10,0 punktów

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna z treścią SIWZ, maksymalna liczba przyznanych punktów – 100,00, jedyna ważna oferta.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa i adres  Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Liczba punktów

1.

Poczta Polska S.A. Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego

Rejon Sprzedaży Gorzów Wlkp.,

ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

138.963,50

100,00

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 07.03.2016 r.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

 II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 IV. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03-03-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2016 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 539
03 marca 2016 13:32 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_przetarg_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2016 13:31 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
03 marca 2016 13:31 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany