Zaproszenia do składania ofert - archiwum (2013)

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro dotyczącego dostawy, wdrożenia, przeszkolenia użytkowników i utrzymania platformy komunikacyjnej umożliwiającej dwukierunkową wymianę danych o wspólnych beneficjentach Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne.

Strzelce Kraj., dnia 03.09.2013 r. DO.0420.3.2013.M.Kap. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro Zamawiający tj. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro dotyczące dostawy sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz dodatków do sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Strzelce Kraj., dnia 02.07.2013 r. DO.0420.1.2013.M.Kap. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro Zamawiający tj. Powiat Strzelecko – Drezdenecki Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany