Zaproszenia do składania ofert - archiwum (2016)

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, pakietów oprogramowania oraz niszczarki do papieru dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.”

Strzelce Kraj., dnia 10.10.2016 r. DO.230.4.2016.KM Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Zamawiający tj. Powiat Strzelecko – Drezdenecki Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, serwera, skanerów, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarki do papieru dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Strzelce Kraj., dnia 10.06.2016 r. DO.230.3.2016.KM Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Zamawiający tj. Powiat Strzelecko – Drezdenecki Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...

Zatrzymaj banner przewijany