Zaproszenia do składania ofert - archiwum

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, pakietów oprogramowania oraz niszczarki do papieru dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.”

Strzelce Kraj., dnia 10.10.2016 r. DO.230.4.2016.KM Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Zamawiający tj. Powiat Strzelecko – Drezdenecki Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, serwera, skanerów, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarki do papieru dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Strzelce Kraj., dnia 10.06.2016 r. DO.230.3.2016.KM Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Zamawiający tj. Powiat Strzelecko – Drezdenecki Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...

Zaproszenie do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego bankowej obsługi urzędu w latach 2016-2018

DO.261.30.2015.KM Strzelce Kraj., dnia 17.11.2015 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro pn. „Bankowa obsługa Funduszu Pracy, budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku,...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące dostawy sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

DO.261.22.2015.KM Strzelce Kraj., dnia 09.09.2015 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Zamawiający Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Adres Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. REGON 211027381 NIP 599-25-92-376 Osoba...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące remontu WC w piwnicy budynku PUP Strzelce Kraj. przy Alei Wolności 39

DO.261.10.2015.KM Strzelce Kraj., dnia 20.05.2015 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Zamawiający Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Adres Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. REGON 211027381 NIP 599-25-92-376 Osoba...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące dostawy sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

DO.0420.2.2014.M.Kap. Strzelce Kraj., dnia 02.06.2014 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Zamawiający Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Adres Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. REGON 211027381 NIP 599-25-92-376 Osoba...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące remontu WC na parterze budynku PUP Strzelce Kraj. przy Alei Wolności 39

DO.2140.2.2014.M.Kap. Strzelce Kraj., dnia 26.05.2014 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Zamawiający Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Adres Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. REGON 211027381 NIP 599-25-92-376 Osoba...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro dotyczącego dostawy, wdrożenia, przeszkolenia użytkowników i utrzymania platformy komunikacyjnej umożliwiającej dwukierunkową wymianę danych o wspólnych beneficjentach Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne.

Strzelce Kraj., dnia 03.09.2013 r. DO.0420.3.2013.M.Kap. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro Zamawiający tj. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro dotyczące dostawy sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz dodatków do sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Strzelce Kraj., dnia 02.07.2013 r. DO.0420.1.2013.M.Kap. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro Zamawiający tj. Powiat Strzelecko – Drezdenecki Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany