Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - archiwum (2016)

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DO.230.4.2016.KM

Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w PUP w Strzelcach Kraj. DO.230.4.2016.KM Strzelce Kraj., dnia 03.11.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro Informuję,...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DO.230.3.2016.KM

Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w PUP w Strzelcach Kraj. DO.230.3.2016.KM Strzelce Kraj., dnia 30.06.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro Informuję,...

Zatrzymaj banner przewijany