Zakończone

Wybierz rok

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamawiający: Powiat Strzelecko – Drezdenecki Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO...

Zatrzymaj banner przewijany