Aktualności - archiwum

Wybierz rok

NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY (osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 03.01.2017 r. do 17.01.2017 r. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Strzelecko- Drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –...

Przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2017 roku. Środki KFS Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: 1) określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia...

Informacja dotycząca naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł na realizację projektu pn. „Być na swoim". Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III, obszar G. W ramach projektu realizowane...

Zatrzymaj banner przewijany