Aktualności - archiwum

Wybierz rok

Nabór deklaracji pracodawcy do zorganizowania staży - RPO L2020

NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny...

Nabór deklaracji pracodawcy do zorganizowania staży - PO WER

NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Ogłoszenie naboru wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art.150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli się ubiegać o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia...

Zatrzymaj banner przewijany