Aktualności - archiwum

Wybierz rok

Przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2017 roku. Środki KFS Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: 1) określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia...

Informacja dotycząca naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł na realizację projektu pn. „Być na swoim". Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III, obszar G. W ramach projektu realizowane...

Przedłużenie terminu naboru wniosków o dotację dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko - drezdeneckim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020; Oś 6,...

Przedłużenie terminu naboru wniosków o dotację dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,...

Zatrzymaj banner przewijany