Wyniki postępowań przetargowych - archiwum (2013)

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz o Wykonawcach wykluczonych w postępowaniu CAZ-SK.6340.2.2013.M.Kap.

Strzelce Kraj., dnia 20.05.2013 r. Dotyczy postępowania: CAZ-SK.6340.2.2013.M.Kap. ZAMAWIAJĄCY POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI - Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. Tel. (095) 763 11 40, fax (095) 763 42 16 e-mail: zist@praca.gov.pl, http://bip.pup.strzelcek.pl Zamawiający Powiat Strzelecko-Drezdenecki – Powiatowy...

Zatrzymaj banner przewijany