Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz o Wykonawcach wykluczonych w postępowaniu CAZ-SK.6340.2.2013.M.Kap.

Strzelce Kraj., dnia 20.05.2013 r. Dotyczy postępowania: CAZ-SK.6340.2.2013.M.Kap. ZAMAWIAJĄCY POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI - Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. Tel. (095) 763 11 40, fax (095) 763 42 16 e-mail: zist@praca.gov.pl, http://bip.pup.strzelcek.pl Zamawiający Powiat Strzelecko-Drezdenecki – Powiatowy...

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - CAZ-SK.6340.1.2012.JL - Zadanie częściowe nr 1

Strzelce Kraj., dnia 24.04.2012 r. Dotyczy postępowania: CAZ-SK.6340.1.2012.JL ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Powiat Strzelecko – Drezdenecki – Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - CAZ-SK.6340.1.2012.JL

Strzelce Kraj., dnia 02.04.2012 r. Dotyczy postępowania:CAZ-SK.6340.1.2012.JL CAZ-SK.6340.1 l.2012.JL ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJESZEJ OFERTY Powiat Strzelecko –Drezdenecki –Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U....

Zatrzymaj banner przewijany