Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - CAZ-SK.6340.1.2012.JL

Strzelce Kraj., dnia 02.04.2012 r.
Dotyczy postępowania:CAZ-SK.6340.1.2012.JL
CAZ-SK.6340.1 l.2012.JL
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJESZEJ  OFERTY    Powiat Strzelecko –Drezdenecki –Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z późn. zm.) zawiadamia o wyniku postępowania przetargowego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj, którego przedmiotem zamówienia są usługi.

1.W postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

a) Zadanie częściowe nr 1:  „Drwal- pilarz leśny” – ofertę nr 6,  złożoną przez  PROLOGOS  Iwona Kuczera,  Kursy i szkolenia  ul. Goleszowska 16/128, 43-300 Bielsko-Biała.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 8,00 pkt.

b) Zadanie częściowe nr 2:  „Opiekun osób starszych z językiem niemieckim” – ofertę nr 4, złożoną przez O.K. Ośrodek Kursów  Edmund Kwidzyński,  ul. Sobieskiego 217,  84-200 Wejherowo.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 9,86  pkt.

c) Zadanie częściowe nr 3:  „Operator koparki”– ofertę nr 10, złożoną przez KANN Prywatny
Ośrodek Szkolenia Zawodowego ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 9,37 pkt.

d) Zadanie częściowe nr 4:  „Operator wózka jezdniowego kat. II WJO”- ofertę nr 7, złożoną przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Pomorski ul. Zielona 33/34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 9,00 pkt.

e) Zadanie częściowe nr 5:  „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C”- ofertę nr 14,  złożoną przez Szkoła Jazdy Leszek Jankowski Al. Wolności 28B/10, 66-500 Strzelce Kraj.

Uzasadnienie wyboru: Wpłynęła jedna ważna oferta. Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, zgodna  z treścią SIWZ . Wybrany Wykonawca uzyskał liczbę punktów – 10 pkt.

f) Zadanie częściowe nr 6:  „Spawanie metodą MIG (131) i MAG (135)”- ofertę nr 11, złożoną przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów - 10 pkt.


Poniższa tabelka przedstawia punktację przyznaną wszystkim ofertom złożonym w w/w postępowaniu przetargowym:

 

 

Lp.

 

Zadanie częściowe

 

Numer

 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty. Punktacja przyznana  w każdym kryterium oraz punktacja łączna.

 

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

 

Punktacja

1.

 

1

PROLOGOS  Iwona Kuczera

kursy i szkolenia

43-300 Bielsko-Biała         ul. Goleszowska 16/128

Cena: 7,00 pkt

Doświadczenie:1,00 pkt

Łącznie: 8,00 pkt

2.

1

„RARA AVIS”

Sebastian Wachowiak

66-210 Zbąszynek

Rogoziniec 115/4/5

Cena: 4,94 pkt

Doświadczenie:3,00 pkt

Łącznie: 7,94 pkt

3.

1

„PRIMUS”

Krzysztof Krzysztofiak

64-500 Szamotuły

ul. Kopernika 2c/6

Odrzucona oferta                 na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4.

2

O.K. Ośrodek Kursów           Edmund Kwidzyński

84-200 Wejherowo

ul. Sobieskiego 217

Cena: 6,86 pkt

Doświadczenie: 3,00 pkt

Łącznie: 9,86 pkt

5.

2

CENTRUM SZKOLENIOWE

Monika Gielar

71-604 Szczecin

ul. Szarlotki 7

Cena: 4,64 pkt

Doświadczenie:1,71 pkt

Łącznie: 6,35 pkt

6.

2

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego            w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.       ul. Sikorskiego 95

Cena: 7,00 pkt

Doświadczenie: 0,86 pkt

Łącznie: 7,86 pkt

7.

3

Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Pomorski

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Zielona 33/34

Cena: 7,00 pkt

Doświadczenie:0,75 pkt

Łącznie: 7,75 pkt

8.

3

KANN Prywatny

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

60-622 Poznań

ul. Warmińska 1

Cena: 6,37 pkt

Doświadczenie:3,00 pkt

Łącznie: 9,37 pkt

9.

4

„PRIMUS”

Krzysztof Krzysztofiak

64-500 Szamotuły

ul. Kopernika 2c/6

Cena: 4,14 pkt

Doświadczenie:3,00 pkt

Łącznie: 7,14 pkt

10.

4

Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Pomorski

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Zielona 33/34

Cena: 7,00 pkt

Doświadczenie:2,00 pkt

Łącznie: 9,00 pkt

11.

4

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego           w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.       ul. Sikorskiego 95

Cena: 5,35 pkt

Doświadczenie:3,00 pkt

Łącznie: 8,35 pkt

 

12.

5

Szkoła Jazdy Leszek Jankowski

66-500 Strzelce Kraj.

Al. Wolności 28B/10

Cena: 7,00 pkt

Doświadczenie:3,00 pkt

Łącznie: 10,00 pkt

13.

6

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego            w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.       ul. Sikorskiego 95

Cena: 7,00 pkt

Doświadczenie:3,0 pkt

Łącznie: 10,00 pkt

14.

6

Ośrodek Szkolenia „PAS”         Piotr Lewandowski                                                     

65- 385 Zielona Góra        ul. Jędrzychowska 46

Odrzucona oferta                 na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2012 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 2031
02 kwietnia 2012 13:30 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany